Systemy komunikacji TETRA

Posiadamy w ofercie system łączności TETRA w oparciu o otwarty standard ETSI TETRA zgodny z ETSI TS 102 300-2 w trybie pod klucz. Ze względu na krytyczną rolę łączności na terenie lotniska, dostarczone radiotelefony posiadają możliwość pracy w trybie bezpośrednim (DMO). System posiada dołączoną aplikację dyspozytorską i zarządzającą, umożliwiająca zdalną obsługę systemu.
Cyfrowy system radiowy standardu TETRA umożliwia koordynację funkcjonowania i niezakłóconą współpracę takich służb jak: organ kontroli ruchu lotniczego, pionu operacyjnego, pionu bezpieczeństwa i ochrony, straży granicznej, służby celnej, policji i innych służb. Zasięg radiowy dla służb lotniska jest zapewniony w odległości 8 km od punktu referencyjnego – środka drogi startowej.

Oferowany system posiada możliwość dalszej rozbudowy o kolejne układy nadawczo-odbiorcze, radiotelefony przenośne i nowych użytkowników a także system rejestracji i archiwizacji połączeń radiowych oraz lokalizacji użytkowników.