ATIS System

Co do zasady, system ATIS ma za zadanie import danych, głównie danych pogodowych, z lokalnych, lub odległych źródeł danych, a następnie przekazanie tej informacji drogą radiową, lub telefonicznie do użytkowników wykonujących operacje lotnicze.

W skład systemu wchodzi urządzenie do automatycznego tworzenia wiadomości zawierających dane pogodowe z różnych źródeł danych, takich jak AFTN, lokalne, lub odległe pakiety z sensorów, z obserwacji manualnych oraz z krajowej sieci pogodowej. Wygenerowane wiadomości mogą być następnie modyfikowane, lub uzupełnianie przez użytkowników systemu. Użytkownicy mogą także tworzyć nowe wiadomości w celu podania warunków na lotnisku, lub innych zjawisk.

System cechuje podwójna zapasowa funkcjonalność. Ta konfiguracja wykorzystuje PC zainstalowane na dwóch szynach jako „Serwer – A” i „Serwer – B” będących serwerami „w pogotowiu na gorąco”. To „Przełączenie Na Gorąco” pomiędzy Komputerami (PC) zapewnia utrzymanie ciągłości informacji w przypadku awarii, bez uszczerbku dla dostępności, lub utraty danych. Wybór który z serwerów ma być serwerem „gorącym”, lub „zimnym” jest dokonany w aplikacji. Jeśli wystąpi błąd na „Serwerze – A” PC (np.: zawieszenie, brak zasilania, lub wyświetlanie niewłaściwego programu), wówczas „Serwer –B” PC stanie się automatycznie serwerem „gorącym” i odwrotnie.

Podwójny podsystem audio składa się z przemysłowego PC i wzmacniacza audio. Odczytuje on pliki audio z serwerów ATIS oraz generuje analogowe wyjściowe dane audio, które są wprowadzane do wzmacniacza oraz wysyłane do odbiornika radiowego ATIS.

Stacje Robocze ATIS będą zazwyczaj używane podglądania i edytowania wiadomości.

Uwzględniając powyższe wyjaśnienia, podwójny zapasowy system ATIS (Volmet) jest przedstawiony na Rysunku. Każda instalacja systemu różnie się od wersji lub zainstalowanych funkcjonalności.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.

atis

atisfat