Symulatory radarów

Moduł symulacji radaru pozwala na przeprowadzenie szkolenia dotyczącego sprowadzania, podejścia statków powietrznych oraz ich odprawy, a także na kontrolę ruchu lotniczego odbywającego się wokół lotniska. Za pomocą tego narzędzia można również kontrolować ruch na płycie lotniska, monitorowanić podejścia oraz przełączać w tryb radaru precyzyjnego podejścia. Symulatory radaru są wykorzystywane do symulowania rzeczywistych systemów ATC co pozwala na ich projektowanie, testowanie, ewaluowanie jak również na prowadzenie szkoleń.

  • BEST Radar