BASEMAP

Basemap baza danych zawiera oceany, rzeki, jeziora, miasta, drogi publiczne, i polityczne granice. Mapa jest uaktualniana okresowo i nie ma żadnego terminu ważności.

Ze względu na różnorodność sprzętu używanego w nawigacji lotniczej spotyka się różne mapy podkładowe. BASEMAP zwane mapami małoskalowymi. Mapy zawierają dane w postaci rastrowej używane w komunikacji (lądowej, wodnej, powietrznej) jako podkład pod naniesione na nie dane uzupełniają całość systemów nawigacyjnych.

Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt z naszą firmą.

basemap-ww