TERRAIN ( TAWS )

TERRAIN ( TAWS )

Odkąd istnieją sposoby określania minimalnej wysokości od ziemi dzięki urządzeniom typu GPWS i TAWS które to na mocy wejścia rezolucji konwencji chicagowskiej (SARP) są instalowane we wszystkich statkach powietrznych z napędem turbinowym oraz wymogów w stosowania urządzeń typu TAWS wypadki spadły praktycznie do zera. Do opracowania zasad i procedur operacyjnych zapobiegających wypadkom oraz do przeprowadzenia szkoleń personelu operacyjnego, które efektywnie zmniejszą ryzyko zaistnienia wypadku z powodu niezamierzonego.

Funkcje zaszyte w urządzeniu TAWS tworzą w czterech wymiarach pozycję statku, która obejmują: długość, szerokość geograficzną, wysokość i czas. Dane pobierane są z wysokościomierza, barometru oraz GPS i cyfrowych map kuli ziemskiej. Następnie system porównuje pozycję statku powietrznego z bazą danych na pokładzie, która zawiera szczegóły dotyczące terenu i przeszkód. Możliwości TAWS są ograniczone wprowadzonymi wcześniej danymi, czyli mapą powierzchni ziemi i bazą lotnisk.

Właściwy tryb pracy komputera TAWS analizuje np. zbliżanie się do przeszkody ( wzniesienie ) albo lotu na zbyt niskim pułapie, wówczas w odpowiednim czasie rozlega się sygnał dźwiękowy, a głos wydaje polecenie: “terrain terrain – pull up, pull up” oraz dodatkowo sygnały świetlne ostrzegawcze “PULL UP”.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z naszą firmą.