Mosty pasażerskie (Rękawy)

Mosty pasażerskie (Rękawy)

LRP3

Główne elementy składowe Lotniczego Rękawa Pasażerskiego:

 Rotunda wraz z kolumną rotundy,

 Sekcje tuneli,

 Zespół jezdny Napęd Kolumny Poziomy – służący do przemieszczania się LPR po płcie lotniska,

 Kolumny napęu pionowego,

 Kabina operatora LRP,

Zaproponowany model to dwu lub trzy sekcyjny LRP. Dobór typu dobierany indywidualnie do uwarunkowń w miejscu instalacji: odległościami pomięzy mostami pasażrskimi oraz liniami najazdowymi statków powietrznych, wysokości i usytuowanie podłgi mostu pasażrskiego oraz wymaganymi typami obsłgi statków powietrznych. Szczegółwe dane dotycząe poszczególnych statków powietrznych wysokośi dokowania oraz spadków podłgi w LRP, ustawienie statków powietrznych podyktowane jest wymaganiami bezpieczeństwa oraz organizacji lotniska.

LRP został wyposażny w odpowiednie systemy bezpieczeńtwa pracy operatora. Kabina operatora usytuowana jest w taki sposób aby zapewnić maksymalną widoczność wokół ręawa, a w szczególnośi widoczność statku powietrznego do którego dokowany jest LRP. Dla zapewnienia lepszej widocznośi pod LRP instalujemy kamery z których podgląd wyśietlany jest na oddzielnym ekranie umieszczonym na pulpicie operatora. LRP wyposażny jest w zestaw wyłązników krańowych, które wyznaczają granicę bezpieczeńtwa pracy ręawa w ramach ustawionych przez producenta/serwisanta limitów.

LRP jest produkowany w oparciu o niezbęne normy bezpieczeńtwa stosowane na terenie UE w stosunku do urządzeń mechanicznych i elektrycznych.

System zasilania statków powietrznych 400 Hz

Transmisja zasilania systemu 400Hz realizowana jest wzdłuż sekcji tuneli za pomocą pantografów.

Transformatory zasilające statki powietrzne zostają umieszone w dolnej części kabiny operatora LRP. Stosuje się system o mocy do 180KVA.

Wciągarka

Służy do wciągania kabla zasilania statków powietrznych. Instaluje się ją nad kabiną operatora. Możemy zaproponować system zwijania kabla który jest najlepszą metodą zabezpiecznia kabla jak i wtyki zasilania przed przetarciami co przekłada się na okres użytkowania.

Klimatyzator

Do klimatyzowania wnętrza LPR i utrzymywania temperatury zgodnie z wymaganiami przyjmuje się delta T= 4 na całej długości rękawa (przy temperaturach powyżej 24°C) stosujemy urządzenie chłodząco –nagrzewające o mocy 15kW. Urządzenie instalujemy nad kabiną operatora LRP.

Komunikacja – teletechnika

Wykonujemy dowolne systemy komunikacji wg. indywidualnych wymagań.

System dokowania

Instalujemy konsole jak i całe systemy dokowania współpracujące z systemem sterowania LRP.

  • Zaparkowany LRP
  • Zasilanie Statku Powietrznego 90KVA